การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.18 อุดรธานี บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมส่วนร่วมภาคประชาชน

19 ธ.ค. 2566

ยื่นรับรองมาตรฐานตามมาตรา 26 มีแต่ได้กับได้

16 ธ.ค. 2566

ทดสอบช่างเชื่อมสู่แรงงานสากล

15 ธ.ค. 2566

สพร.18 อุดรธานี ขานรับนโยบายกระทรวงแรงงาน ยกระดับรายได้แรงงานไทย เน้นพัฒนาทักษะรองรับเศรษฐกิจใหม่

12 ธ.ค. 2566

พัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ธ.ค. 2566

อุดรธานีพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

7 ธ.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

20 พ.ย. 2566

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน (ยก+ทด)

9 พ.ย. 2566

สพร.18 อุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุชิต ดรกันยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ

30 ต.ค. 2566