การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

2 มี.ค. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

24 ก.พ. 2565

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพ่ยใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565

24 ก.พ. 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี(สพร.18 อุดรธานี)พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในอำเภอนายูงและพื้นที่ใกล้เคียง

23 ก.พ. 2565

วันที่ 15 ก.พ 65 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมแรงงานไต้หวันที่กลับประเทศไทย นายจิระพันธ์ เวียงคำ ณ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

15 ก.พ. 2565

นที่ 11 ก.พ. 65 สพร. 18 อุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณา จำนวน 2 แห่ง เป็นเงินจำนวน 84,100 บาท

11 ก.พ. 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

9 ก.พ. 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผุู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

25 ม.ค. 2565

17 มกราคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565"

17 ม.ค. 2565