การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิกช่างร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 , 7-8 , 11-12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

5 เม.ย. 2565

27 มีนาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การตอนรับนางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมคณะ และพาตรวจเยี่ยมชมผู้ผ่านการฝึกอบรมหนึ่งโครงการหนึ่งจังหวัด

27 มี.ค. 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

25 มี.ค. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการ กพร.ปจ.

24 มี.ค. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.45 น. นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ อด. พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี

24 มี.ค. 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ) เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review)

23 มี.ค. 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายภูมา ธรรมกุล) พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ) เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

23 มี.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

2 มี.ค. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

24 ก.พ. 2565