การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.18 อุดรธานี พัฒนาผู้ประกอบกิจการและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

27 ก.พ. 2567

มั่นใจฝีมือ!! ต้องทดสอบมาตรมาตรฐานฝีมือแรงงานกับศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

25 ก.พ. 2567

สพร.18 อุดรธานี เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนักศึกษาจบใหม่

24 ก.พ. 2567

สพร.18 อุดรธานี รับมอบผ้าม้วนและอุปกรณ์จากสมาคมสตรีฯ ใช้ฝึกอาชีพสตรีในพื้นที่

23 ก.พ. 2567

กมธ.แรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รับฟังข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

23 ก.พ. 2567

สพร.18 อุดรธานีร่วมเอกชนพัฒนาพนักงานในหลักสูตร “เทคนิคหัวหน้างาน”

26 ม.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานีร่วมออกบูธในงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024)

26 ม.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

24 ม.ค. 2567

โอเด้..เลย 131 ปีมาได้ อุดรหมั่นแก่น ขอพรแถนจากฟ้า อุดรธานีหมั่นหมื่นปี

18 ม.ค. 2567