การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบนโยบายการดำเนินงานตามประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3 พ.ย. 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

26 ต.ค. 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

31 ส.ค. 2565

14 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทาน

14 ส.ค. 2565

5 สิงหาคม 2565 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยมีนางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน

5 ส.ค. 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

8 ก.ค. 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่ 2

23 มิ.ย. 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9 มิ.ย. 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิ.ย. 2565