การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ม.ค. 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเทวา-พุทธาภิเษก เหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 130 ปี

16 ม.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจราชการกรมพัมนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมสถานทดสอบคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

19 ธ.ค. 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ย. 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร

24 พ.ย. 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

22 พ.ย. 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ

18 พ.ย. 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

8 พ.ย. 2565