การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร

24 พ.ย. 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

22 พ.ย. 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ

18 พ.ย. 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

8 พ.ย. 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

31 ส.ค. 2565

14 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทาน

14 ส.ค. 2565

5 สิงหาคม 2565 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยมีนางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน

5 ส.ค. 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

8 ก.ค. 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่ 2

23 มิ.ย. 2565