การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน (ยก+ทด)

9 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน (ยก+ทด) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จำนวน 20 คน ระหว่าง 9 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัทซีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี