การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม แรงงานไทย ญาติในครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ณ อิสราเอล

21 ต.ค. 2566 10:51:12

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี แรงงานไทย ญาติในครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ณ อิสราเอล เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน หรือ การประกอบอาชีพ