การแสดงผล

+
-

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมโครงการสัมมนาพลิกโฉมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำแผนงานโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลรองรับบทบาทใหม่ Data Driven

6 ก.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมาย นายศักดิ์ดา สีกะมุท ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นางภารินี หงษ์แพง ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ และนางรจนา ประจงสาร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาพลิกโฉมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำแผนงานโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลรองรับบทบาทใหม่ Data Driven การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพลิกโฉมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า  รีสอร์ท เขาใหญ่  นครราชสีมา