การแสดงผล

+
-

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานที่จัดทำประเด็นสำคัญ (pain point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ส.ค. 2566 16:11:57

...
...
...
...
...
...

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้นางรจนา ประจงสาร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสายสวาท หัดสิม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานที่จัดทำประเด็นสำคัญ (pain point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณารับรองผลการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี