การแสดงผล

+
-

เยาวชนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) คว้าชัย 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 2 รางวัลชมเชย

26 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับชาติ
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นำทีมตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สาขา ได้แก่ สาขาแต่งผม สาขาการจัดดอกไม้ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาการประกอบอาหาร จำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ วิทยาลัยการแรงงาน และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ดังนี้
1 เหรียญทอง (Gold) สาขาการจัดดอกไม้
เงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่ นางสาวสุพิชญา มาพรม
สังกัด วิทยาลัยดุสิตธานี
 
1 เหรียญทองแดง (Bronze) สาขาการประกอบอาหาร
เงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ชัยกระทาง
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 
2 รางวัลชมเชย (Medallion for Excellence)
เงินรางวัลละ 5,000 บาท
-สาขาการจัดดอกไม้ 
ได้แก่ นายนิติชัย บาอุ้ย
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
-สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ได้แก่ นายนัทธพงศ์ เพ็งพิทักษ์
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น