การแสดงผล

+
-

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ม.ค. 2566 17:11:01

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.  นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหารือการเตรียมความพร้อม แนวทางการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการ ในภาคอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว