การแสดงผล

+
-

วันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเทวา-พุทธาภิเษก เหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 130 ปี

16 ม.ค. 2566 16:56:44

...
...
...
...

วันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเทวา-พุทธาภิเษก เหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 130 ปี เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ณ ศาลหลักเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี