การแสดงผล

+
-

ผู้ตรวจราชการกรมพัมนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมสถานทดสอบคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

19 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
 
?? วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ?? นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนพัฒนาอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมสถานทดสอบฝีมือแรงงานพัฒนาอาชีพอุดรธานี สาขาช่างไม้แบบ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ช่างเชื่อม ช่างฉาบปูน และผู้ประกอบอาหาร ??ผู้ตรวจราชการกล่าวว่า ขอให้รักษาคุณภาพการทดสอบเป็นไปตามเกรณฑ์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้นายจ้างได้ลูกจ้างที่มีฝีมือ