การแสดงผล

+
-

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

22 พ.ย. 2565 13:53:07