การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

8 พ.ย. 2565 00:00:00

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ไฟล์แนบ :