การแสดงผล

+
-

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่  9 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองห้วยทราย บ้านศรีเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกป่า ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ