การแสดงผล

+
-

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...

3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นางสาวบันฑิตา   คล้ายเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี