การแสดงผล

+
-

5 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ให้คำปรึกษา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

5 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...

5 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ให้คำปรึกษา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3และวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน(36 ชั่วโมง)ครั้งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปูและแปรรูปบ้านดงมะกรูด ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี