การแสดงผล

+
-

4 เมษายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิกช่างร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 , 7-8 , 11-12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

5 เม.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...

4 เมษายน 2565 นางสาวบันฑิตา  คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิกช่างร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 , 7-8 , 11-12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อให้บริการประชาชน ตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์(ฟรีค่าแรง) เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรค เช็คระบบเบรค เติมน้ำกลั่น เช็คแตร ตรึงโซ่รถจักรยานยนต์ เช็คหัวเทียน ในช่วงก่อนเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และสนองนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการ ณ บริเวณลานจอดรถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี