การแสดงผล

+
-

17 มกราคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565"

17 ม.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565" โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี