การแสดงผล

+
-

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 บรรยากาศการเสวนา “การพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” วันที่สองโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

28 ธ.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
28 ธันวาคม 2564
บรรยากาศการเสวนา “การพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” วันที่สองโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชค์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายมนัสชัย จึงตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมพูดคุย ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี