การแสดงผล

+
-

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่มเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

27 ธ.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่มเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 -30 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน จาก 20 จังหวัด โดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้