การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ม.ค. 2562

...

          ตามประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุด เครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 006/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นั้น

          ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านวิบูลย์ออยล์ (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 127,500.00 บาท รวมภาษามูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ไฟล์แนบ :