การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างของงานปรับปรุงการสร้างห้องเย็น 4x4x2.3 เมตร (ภายในโรงฝึกงาน)

27 ธ.ค. 2561

...

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างของงานปรับปรุงการสร้างห้องเย็น 4x4x2.3 เมตร (ภายในโรงฝึกงาน) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามเพิ่มเติม งานพัสดุ โทร. 042-341629

ไฟล์แนบ :