การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด

27 ธ.ค. 2561

...

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานพัสดุ โทร. 042-341629

ไฟล์แนบ :