การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด

14 ธ.ค. 2561

...

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... งานพัสดุ โทร. 042-341629 หรือ 085-739-1155

ไฟล์แนบ :