การแสดงผล

+
-

สพร.18 อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากลั่นกรองขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567

27 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

          นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากลั่นกรองขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย (คณะกรรมการหน่วยที่ 15) ครั้งที่ 1/2567 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ เพื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบการประเมินที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี