การแสดงผล

+
-

สพร.18 อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

24 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องภาสกร 2 มณฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี