การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 22 เมษายน 2566 26 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
2 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 1 มิถุนายน 2566 5 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
3 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 17 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 17 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม