การแสดงผล

+
-

ร่วมชมและติดตามให้กำลังใจเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

ร่วมชมและติดตามให้กำลังใจเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิสด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ แข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้