การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม สาขาการเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม
สาขาการเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
(TIG-Welding International (Fillet Welder : ISO 9606-1)
จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565

สนใจติดต่อ 
อ.ปริญญา บุญเลิศ โทรศัพท์ : 086-7212217
โทรศัพท์ : 045-317242-6 ต่อ 7525
Facebook : www.facebook.com/ubisd7
Website : www.dsd.go.th/ubonratchathani
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000