การแสดงผล

+
-

วันจันทร์ 25 เมษายน 2565 ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 43 (5/2565)

วันจันทร์ 25 เมษายน 2565
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 43 (5/2565)
ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เวลา 08.00 - 14.00 น.
*** แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวคอปก,กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ
*** พร้อมส่งรูปผลตรวจATKภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มไลน์ >>https://bit.ly/3k3dXfS
โดย ส่งรูปถ่ายผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงพร้อมรูปถ่ายบัตรประชาชน ชื่อ - นามสกุล และ สาขา ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565