การแสดงผล

+
-

ขอความร่วมมือผู้รับการฝึกทุกท่าน ตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่43(5/2565)

ขอความร่วมมือผู้รับการฝึกทุกท่าน ตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่43(5/2565) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ส่งรูปถ่ายผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงพร้อมรูปถ่ายบัตรประชาชน ชื่อ - นามสกุล และ สาขา ในกลุ่มไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกได้ที่ >>https://bit.ly/3k3dXfS