การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 43(5/2565)

 

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 43(5/2565)

สมัครออนไลน์ได้ที่surprise >>https://forms.gle/Qs9SDgyRENfr9qFo

ดาวน์โหลดใบสมัครblush >> https://bit.ly/3taJvG9

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 045-317242-6 ต่อ 7525
Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
Website : www.dsd.go.th/ubonratchathani
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000