การแสดงผล

+
-

ขอเชิญผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ลงทะเบียนขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ (License)

ขอเชิญผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ลงทะเบียนขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ (License)
.
ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ https://bit.ly/3pcSOE3 หรือ สแกน QR Code
ลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/3n5ClyD คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครจำนวนไม่จำกัด)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
?? 045-317242-6 ต่อ 7528