การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล

รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมสากล
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สอบถามเพิ่มเติม อ. นิมิตร สีดา โทร 0619649169 หรือ อ.รังสรรค์ หมื่นทุม โทร 0994742208