การแสดงผล

+
-

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามเพิ่มเติ?ม : การทดสอบมาตรฐานฯ 08 1076 0109, 08 7706 8115 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลฯ

การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 09 0251 1951, 08 6721 2217, 09 4482 0411