การแสดงผล

+
-

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครทดสอบได้ด้วยตนเองที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

หรือสมัครผ่านทาง e-Service ได้ที่ URL : http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 4531 7242-6 ต่อ 7529  หรือ โทร 08 7706 8115, 08 1076 0109