การแสดงผล

+
-

ขอเชิญแจ้งความต้องการฝึกอบรม

ขอเชิญแจ้งความต้องการฝึกอบรม

หลักสูตร 3-6 เดือน ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน

อายุ 18 - 25 ปี ฝึกฟรีมีงานทำ

หลักสูตรระยะสั้น 18 - 30 ชั่วโมง

ยกระดับ สร้างอาชีพเสริม

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4531 7242-6 ต่อ 7525 

ฝ่ายประสานการฝึกอบรมฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี