การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

22 ธ.ค. 2563

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งานปรับปรุงห้องครัวไทย งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อเนกประสงค์ งานปรับปรุงทางลาดคนพิการ และงานปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

2 ธ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด/งานดูแลสวนหย่อมและต้นไม้/งานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12 ต.ค. 2563

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

13 ก.ค. 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

30 มี.ค. 2563

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพัก ปรับปรุงห้องบรรยายฝึกอบรมโรงงานช่างเชื่อม จัดทำห้องเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกช่างเชื่อม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธ.ค. 2561

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง(สำหรับนอกสถานที่) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ย. 2561

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

8 พ.ค. 2561

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาดและงานดูแล สนามหญ้า ต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.ย. 2560