การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

8 ธ.ค. 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

23 พ.ย. 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564

15 พ.ย. 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

2 พ.ย. 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

12 ต.ค. 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564

16 ก.ย. 2564

ประกาศ สพร.7 อบ. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด งานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า งานรักษาความปลอดภัย

6 ก.ย. 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

8 ก.ค. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

20 พ.ค. 2564