การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.7อุบลฯ รับมอบวัสดุอุปกรณ์ จากบริษัท มัตซูชิ อิเลคทริ จำกัดเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

27 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับตัวแทนเยาวชนไทยที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค สาขาเครื่องจักรกล CNC

27 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565

26 ก.ย. 2565

ผู้อำนวยการสพร.7อุบลฯตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขาการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider) รุ่นที่ 1/2565

26 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 18 ครัวเรือน

26 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider) รุ่นที่1/2565

26 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ เข้าชี้แจงสรุปผลการดำเนินโครงการผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 กิจกรรมที่ 2

26 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพจ.)

23 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ มอบวุฒิบัตรฝึกยกระดับฝีมือให้กับพนักงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)

22 ก.ย. 2565