การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.7อุบลฯเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

29 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 2/2565

29 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯปิดการฝึกอบรมการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1/2565

28 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯจัดงานทำบุญครบรอบวันสถาปนา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (33 ปี)

28 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯดำเนินการฝึกอบรมการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider)

28 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

28 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯฝึกอบรมการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 3/2565

28 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯเข้าสำรวจกำหนดจุดให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี

28 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566-2570

27 ก.ย. 2565