การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

12 ต.ค. 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 ต.ค. 2565

5 ต.ค. 65 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

5 ต.ค. 2565

สพร 7 อบ รับสมัครวิทยากรภายนอก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

5 ต.ค. 2565

วันที่ 5 ต.ค. 65 สพร. 7 อบ. สำรวจพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชุมชนแดงอ้อ

5 ต.ค. 2565

สพร.7อุบลฯนำผู้รับการฝึกโครงการเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ร่วมช่วยเหลือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้ประสบอุทกภัย

30 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯให้บริการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ชุมชนห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

30 ก.ย. 2565

วารสาร DSD News ฉบับที่ 49

30 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯเข้าร่วมประชุม แผนการดำเนินงานจัดประชุมฝึกอบรมและสัมมนา โดยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ก.ย. 2565