การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

???? ศึกษาดูงาน SMART FARM ฟรี ??????????

22 ก.ย. 2566

UBISD Team รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย?น้ำท่วม? ??

22 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย?น้ำท่วม

20 ก.ย. 2566

ผลการดำเนินงาน สพร.7 อบ.

19 ก.ย. 2566

ผลการดำเนินงาน สพร.7 อบ.

19 ก.ย. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566

13 ก.ย. 2566

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD News Vol.52

18 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566

11 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566

11 ส.ค. 2566