การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

26 พ.ย. 2565

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม

26 พ.ย. 2565

ตำแหน่งงานว่างและรับสมัครงาน

18 พ.ย. 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2565

4 พ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565

4 พ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร

28 ต.ค. 2565

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 44(1/2566)

27 ต.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร

25 ต.ค. 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

12 ต.ค. 2565