การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯปิดการฝึกอบรมการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1/2565

28 ก.ย. 2565 11:37:44

...
...
...

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) หลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ อาคารฝึกปฏิบัติงานช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี