การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

28 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นำโดยนายปิยะพันธ์ สัณฑมาศ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม สุนีแกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี