การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯดำเนินการฝึกอบรมการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider)

28 ก.ย. 2565 11:28:01

...
...
...

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) รุ่นที่ 1/2565 สาขาการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ศักดิ์ชัย กูดโพนงาน ร่วมกับวิทยากร ในการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ก่อนการขนส่งสินค้า พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนปฏิบัติงานจริง " คนพร้อม รถพร้อม ขับขี่ต้องปลอดภัย 100%" โดยเป็นการมอบความห่วงใยดีๆกับผู้เข้าอบรม ก่อนปิดการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี