การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

5 ส.ค. 2565 16:37:43

...
...

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 7 คน ให้กับบุคคลทั่วไป และพนักงานในสถานประกอบกิจการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี