การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน  อบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

5 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน อบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุธศาสตร์ชาติ ณ วัดบ้านกุดตากล้า ตำบลสร้างท่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการฝึกจำนาน 30 คน