การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯ จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขา

5 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยของตนเอง โดยมีนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯและมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขา เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) โดย ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทเยาวชน จะได้รับเงินรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง จำนวน 10,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 6,000 บาท เหรียญทองแดง จำนวน 3,000 บาท โดยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สร้างโอกาสให้กับตนเอง พัฒนาฝีมือเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ระดับอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติต่อไป