การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯ มอบโล่ ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายภาคเอกชน ที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29

5 ส.ค. 2565 16:08:32

...
...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นำโดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มอบโล่ ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายภาคเอกชน ที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาคกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาซ่อมสีรถยนต์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี